Autyzm-procedury diagnostyczne dla rodziców

DROGI RODZICU, z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z panującą pandemią,                aby usprawnić proces diagnostyczny waszych dzieci zostały opracowane następujące procedury diagnostyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jakie dokumenty muszą znaleźć się w karcie indywidualnej dziecka przy składaniu odpowiednich wniosków:  Zgłoszenie-podejrzenie …

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznawia działalność diagnostyczną

                                                         Szanowni  Państwo! Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb. Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności odbędą się wizyty            w sprawach pilnych. W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i …

Procedura postępowania diagnostycznego w Poradni

Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności, itp. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego …

Jak pomóc dzieciom uczyć się w domu?

Nowy, zdalny    tryb edukacji okazał   się  trudny  oraz  bardzo  wymagający  zarówno dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Problemem bywa brak kontaktu wzrokowego, …