Zajęcia socjoterapeutyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Inowrocławiu zachęca dzieci i młodzież szkoły podstawowej do uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych. Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są dla dzieci i młodzieży: z zaburzeniami w zachowaniu, mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, z niską samooceną, nieśmiałych, nie radzących sobie ze stresem, sprawiających problemy w emocjonalnym i …

Witamy serdecznie!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu jest placówką oświatowo-wychowawczą, wspomagającą działania rodziców, opiekunów, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych w ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży. Z racji swojej funkcji roztacza opiekę nad rodziną, udziela pomocy różnym instytucjom. Podstawowym podmiotem tych działań jest jednak …