OFERTA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

OFERTA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Inowrocławiu zaprasza uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej (I grupa) oraz I-III Gimnazjum (II grupa) na zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia są adresowane do dzieci i młodzieży mających trudności w relacjach społecznych – nieśmiałych, zamkniętych w sobie, z niską samooceną, mających problemy w …

Witamy serdecznie!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu jest placówką oświatowo-wychowawczą, wspomagającą działania rodziców, opiekunów, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych w ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży. Z racji swojej funkcji roztacza opiekę nad rodziną, udziela pomocy różnym instytucjom. Podstawowym podmiotem tych działań jest jednak …