Autyzm-procedury diagnostyczne dla rodziców

DROGI RODZICU, z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z panującą pandemią,                aby usprawnić proces diagnostyczny waszych dzieci zostały opracowane następujące procedury diagnostyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jakie dokumenty muszą znaleźć się w karcie indywidualnej dziecka przy składaniu odpowiednich wniosków:

 Zgłoszenie-podejrzenie autyzmu

 • kompletnie i prawidłowo wypełnione zgłoszenie
 • zaświadczenie od psychiatry z rozpoznaniem
 • opinia o podjętych działaniach terapeutycznych np. od logopedy , terapeuty SI, psychologa
 • diagnoza dzieci młodszych – nagrania zachowań niepożądanych lub innych niepokojących symptomów – wysyłane na maila służbowego po uprzednim kontakcie telefonicznym          z rodzicem.

Dojrzałość szkolna

(opinie o dojrzałości szkolnej muszą zostać wydane najpóźniej do 31 sierpnia, w związku      z tym zgłoszenia należy składać odpowiednio wcześniej)

 • kompletnie i prawidłowo wypełnione zgłoszenie
 • oświadczenie rodzica o decyzji w sprawie pójścia do szkoły lub odroczenia od spełnienia obowiązku szkolnego
 • wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka (sporządzona przez przedszkole)
 • dokumentacja medyczna- jeżeli posiada
 • opinia o podjętych działaniach terapeutycznych np. od logopedy , terapeuty SI, psychologa

Kształcenie specjalne/Wczesne wspomaganie rozwoju

 • kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek
 • diagnoza psychiatry (niezbędna) lub innych lekarzy specjalistów jeżeli dziecko takie posiada (inna dokumentacja medyczna)
 • wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka z placówki (opinia dla potrzeb ZO)
 • opinia o podjętych działaniach terapeutycznych np. od logopedy , terapeuty SI, psychologa
 • diagnoza dzieci młodszych – nagrania zachowań niepożądanych lub innych niepokojących symptomów – wysyłane na maila służbowego po uprzednim kontakcie telefonicznym pracownika z rodzicem

Konsultacja zdalna- specjaliści wszystkie konsultacje realizują telefonicznie                               z wykorzystaniem wewnętrznych i wystandaryzowanych narzędzi diagnozy.

 • wywiad (arkusz z poradni +arkusz autyzm)
 • ASRS
 • KS- oszacować iloraz , bateria skrócona lub pełna tam gdzie zaistnieje taka konieczność
 • diagnoza dzieci młodszych – nagrania zachowań niepożądanych lub innych niepokojących symptomów – wysyłane na maila służbowego po uprzednim kontakcie telefonicznym          z rodzicem.