Currently browsing category

Bez kategorii

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznawia działalność diagnostyczną

                                                         Szanowni  Państwo! Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich …

Procedura postępowania diagnostycznego w Poradni

Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności, itp. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego …

Jak pomóc dzieciom uczyć się w domu?

Nowy, zdalny    tryb edukacji okazał   się  trudny  oraz  bardzo  wymagający  zarówno dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Problemem bywa brak kontaktu wzrokowego, …