„Dzień otwarty Poradni”26 października 2016r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu wraz z Filią w Kruszwicy zaprasza dzieci i młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli na Dzień Otwarty organizowany w ramach obchodów VI-tej edycji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji . W środę, 26 października w siedzibie Poradni przy ul. Mątewskiej 17 oraz w siedzibie Filii w Kruszwicy, przy ul. Rybackiej 20, w godzinach od 8-16 (Inowrocław) oraz 8.00-15.00 (Kruszwica) czekać będą na
Państwa: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz logopedzi. Specjaliści udzielą porad
i konsultacji oraz odpowiedzą na Państwa pytania związane nie tylko z problemem
dysleksji.

Zapraszamy do udziału w proponowanych spotkaniach i konsultacjach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu- (52) 35 92 266 (PPP w Mątwach) oraz (52) 35 15 418
(Filia w Kruszwicy).

Propozycje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
1. Przesiewowe badanie mowy:
logopeda Barbara Andryszak 8.00-12.00 pokój 234
logopeda Joanna Jóźwiak 12.00-16.00 pokój 220
2. Badanie lateralizacji
psycholog Eliza Korzeniewska-Pietrzak 8.00-12.00 pokój 232
pedagog Joanna Jóźwiak 12.00-16.00 pokój 220
3. Przesiewowe badania wzroku programem ,,Widzę”
pedagog Teresa Ślesińska – Olejnik 12.00-16.00 pokój 234
4. Przesiewowe badania słuchu –Platforma Zmysłów
psycholog Aldona Szczepańska 12.00-15.00 pokój 217
5. Konsultacje dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu; testy
predyspozycji zawodowych
pedagog Ewa Wróbel 8.00-12.00 pokój 121
psycholog Anna Rybarczyk 12.00-16.00 pokój 219
Konsultacje:
1. Praca z uczniem dyslektycznym w domu i szkole
psycholog Beata Krykwińska 12.00-16.00 pokój 218
pedagog Beata Szydłowska 8.00-12.00 pokój 222
2. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
pedagog Beata Szydłowska 8.00-12.00 pokój 222
3.Agresja u dzieci i młodzieży
pedagog Jarosław Jasiński 12.00-16.00 pokój 235
pedagog Jagoda Chrom 8.00-16.00 pokój 233
4. Profilaktyka uzależnień i niedostosowania społecznego
– pedagog Alina Jaszczak 8.00-12.00 pokój 231
– pedagog Anna Głuszkowska 12.00-16.00 pokój 231
– psycholog Anna Glejzner-Trepkowska 8.00-12.00 pokój 217
5. Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Dojrzałość do podjęcia nauki w
szkole
psycholog Eliza Korzeniewska-Pietrzak 8.00-12.00 pokój 232
psycholog Aldona Szczepańska 12.00-15.00 pokój 217
pedagog Joanna Woźniak 12.00-16.00 pokój 220
6. Nadpobudliwość psychoruchowa – ADHD
psycholog Magdalena Gawlak 12.00-16.00 pokój 230
psycholog Alina Woźniak 8.00-12.00 pokój 230
7. Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży
psycholog Joanna Gronowska 8.00-12.00 pokój 221
psycholog Agnieszka Rabazińska 8.00-12.00 pokój 219
psycholog Magdalena Gawlak 12.00-16.00 pokój 230
8. Autyzm
psycholog Anna Glejzner-Trepkowska 8.00-12.00 pokój 217
9. Trudności wychowawcze
psycholog Anna Glejzner-Trepkowska 8.00-12.00 pokój 217
10.Ogólne trudności w nauce
pedagog Krystyna Głuszkowska 8.00-12.00 pokój 235
pedagog Jarosław Jasiński 12.00-16.00 pokój 235
pedagog Tamara Chorążewska 12.00-16.00 pokój 222
pedagog Beata Szydłowska 8.00-12.00 pokój 222
11. Uczeń zdolny
psycholog Aldona Szczepańska 12.00-15.00 pokój 233
12.Dziecko z wadą słuchu
pedagog Krystyna Głuszkowska 8.00-12.00 pokój 235
pedagog Tamara Chorążewska 12.00-16.00 pokój 222
Filia w Kruszwicy
– w-ce dyrektor Poradni, psycholog Alicja Cieślak 11.30-14.30
– psycholog Katarzyna Śmiłowska-Kościńska 8.00-12.00
– pedagog Zofia Jankowska 8.00-11.30
– pedagog- logopeda Agata Sobczak 11.30-15.00
Zapraszamy do udziału w proponowanych spotkaniach
i konsultacjach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem
telefonu- (52) 35 92 266 (PPP w Mątwach) oraz (52) 35 15 418
(Filia w Kruszwicy).