Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji październik 2012 r.

W dniach od 1 do 8 października 2012 r. w Inowrocławiu obchodzony był po raz drugi Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Organizatorami obchodów były Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu oraz Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

W ciągu tych kilku dni organizatorzy starali się przybliżyć środowisku tematykę dysleksji. W ich ramach w poradni w Inowrocławiu oraz filii w Kruszwicy odbył się „Dzień otwarty”. Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi przeprowadzali konsultacje, badania przesiewowe mowy, wzroku i słuchu oraz porady zawodoznawcze. W następnych przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci:

  • Uczeń z ADHD – zajęcia dla nauczycieli przeprowadziły psycholog Pani Magdalena Gawlak i psycholog Pani Katarzyna Śmiłowska-Kościńska,
  • Czy moje dziecko jest dyslektykiem – zajęcia dla rodziców przeprowadziły pedagog z poradni Pani Beata Szydłowska i Pani Magdalena Jaskulska-Hamadi z Biblioteki Pedagogicznej,
  • Zabawy z Andersenem – zajęcia dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przeprowadziły Pani Beata Szydłowska z poradni i Pani Grażyna Wróblewska z Biblioteki Pedagogicznej.

            W trakcie trwania obchodów ETŚD rozstrzygnięto konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w konkursie plastycznym „Wesoła Pani Ortografia”. Honorowy patronat sprawowała dyrektor  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Pani Ewa Pronobis-Sosnowska. Zdobywczynią nagrody głównej została Hanna Kisielewicz ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu, druga nagroda przypadła w udziale Bartłomiejowi Urbaniakowi z tej samej szkoły, a trzecia Mai Dziedzic ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu. Równorzędne czwarte miejsca zdobyli: Malwina Górecka (Szkoła Podstawowa nr 11, Inowrocław), Oliwia Komór (Szkoła Podstawowa nr 4, Inowrocław), Julia Kopeć (Szkoła Podstawowa Integracyjna, Inowrocław). Ponadto Jury przyznało dziewięć wyróżnień, które otrzymali: Martyna Kowal, Julia Kowalska (Szkoła Podstawowa nr 4, Inowrocław), Julia Dąbrowska, Kacper Jacewicz, Damian Świtek (Szkoła Podstawowa nr 6, Inowrocław), Oliwia Wiśniewska, Oskar Bidas (Szkoła Podstawowa nr 16, Inowrocław), Martyna Czachorowska, Jakub Stopiński (Szkoła Podstawowa Integracyjna, Inowrocław). Zwycięzcom nagrody wręczyła kierownik filii Biblioteki Pedagogicznej Pani Anna Wójcik. Oprawę uroczystości stanowiła wystawa prac plastycznych laureatów i uczestników konkursu przygotowana przez Panią Grażynę Wróblewską z biblioteki.

Uczniowie gimnazjów opisywaliDzień z życia dyslektyka.” Honorowy patronat nad konkursem sprawował Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.  W konkursie zwyciężyli: Szymon Polak (Gimnazjum Integracyjne, Inowrocław) – I miejsce, Patryk Ratajczak (Gim. nr 1 Inowrocław) – II miejsce, Michał Kozłowski (Gimnazjum Sławęcinek) – III miejsce. Wyróżniono: Julię Kwiatkowską (Gimnazjum Integracyjne, Inowrocław), Klaudię Jaskólską (Gimnazjum nr 1 Inowrocław) oraz Dorotę Zarzycką (Gimnazjum nr 1, Gniewkowo). Nagrody wręczył I Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Pan Wojciech Piniewski. Uroczystościom towarzyszyła wystawa książek dotyczących dysleksji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej przygotowana przez Panią Beatę Kotlarek.

Konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Z doświadczeń młodego dyslektyka” odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Inowrocławskiego Pana Tadeusza Majewskiego. Jury konkursowe wyłoniło laureatów, którymi zostali: Marta Kozłowska (ZSP nr 4, Inowrocław) – I miejsce, Patrycja Olejniczak (II LO, Inowrocław) – II miejsce, Klaudia Mikołajczak (ZSP nr 2, Inowrocław) III miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Kawka i Monika Lewandowska (II LO, Inowrocław), Hubert Cholewa i Rafał Katulski (III LO, Inowrocław), Iwona Rymarkiewicz, Daniel Barałkiewicz, Katarzyna Zajdlewicz (II LO, Inowrocław), Karol Drop, Marcin Kąkol, Angelika Snadna, Katarzyna Grosmann i Weronika Łepkowska (III LO, Inowrocław), Paweł Wojciechowski (ZSP nr 2, Inowrocław), Agata Królikowska (ZSP nr 4, Inowrocław) oraz Daria Grobelna (ZSP Kobylniki). Nagrody wręczył Starosta Inowrocławski Pan Tadeusz Majewski.

Pani Magdalena Jaskulska-Hamadi z Biblioteki Pedagogicznej i Pani Beata Szydłowska z poradni odpowiedzialne za organizację obchodów ETŚD zgodnie potwierdzają, że udało się zwrócić uwagę środowiska na problemy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz poszerzyć wiedzę i świadomość społeczeństwa nie tylko w zakresie dysleksji.

Jednocześnie organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji „Tygodnia” i uczestniczyli w jego obchodach.