Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Inowrocławiu -III edycja październik 2013 r.

W dniach od 21 do 29 października obchodzono w Inowrocławiu po raz trzeci Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Obchody zorganizowały Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – Filia w Inowrocławiu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu z filią w Kruszwicy.
W tych dniach ogłoszono wyniki konkursów adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Honorowym patronem konkursu na plakat propagujący ETŚD skierowanego do młodzieży gimnazjalnej był Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – Sandra Rymarkiewicz, II miejsce – Aleksandra Puszczykowska, obie z Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu, III miejsce zdobyła Karolina Miętkiewicz z Gimnazjum Publicznego w Janikowie. W konkursie przyznano też piętnaście wyróżnień. Nagrody wręczyła kierownik Referatu Kultury i Promocji Urzędu Miasta Inowrocławia Barbara Kasińska oraz kierownik inowrocławskiej filii Biblioteki Pedagogicznej Anna Wójcik. Fnałowi konkursu towarzyszyła wystawa publikacji traktujących o dysleksji będących w posiadaniu Biblioteki Pedagogicznej, przygotowano również obszerną bibliografię dotyczącą tematu.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w ramach konkursu objętego honorowym patronatem Starosty Inowrocławskiego Pana Tadeusza Majewskiego przygotowali prezentację multimedialną „Mój autorytet z dysleksją – dlaczego?” Jury konkursowe I miejsce przyznało Jakubowi Koszowskiemu, II – Oliwii Gierczak i III – Filipowi Stachowiakowi (wszyscy z II LO w Inowrocławiu). Wyróżnienia otrzymali: Iwona Pawlak z ZSP nr 5 w Inowrocławiu, Katarzyna Grosmann i Karolina Zachwieja z III LO w Inowrocławiu, Sylwia Kontowicz i Eliza Napierała z ZSP nr 5w Inowrocławiu oraz Natalia Szczepankiewicz z II LO Inowrocławiu. Nagrody na uroczystym spotkaniu wręczyła wicestarosta Pani Mirosława Kucol. Ponadto Sylwia Kontowicz otrzymała z rąk pedagoga poradni Pani Beaty Szydłowskiej, dodatkową nagrodę za niezwykle empatyczne spojrzenie na problemy osób z dysleksją. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz nauczyciele – opiekunowie merytoryczni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.
23 października 2013 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprosiła wszystkich chętnych na „Dzień Otwarty” w swojej siedzibie przy ulicy Mątewskiej 17 oraz w kruszwickiej filii przy ul. Rybackiej 20, gdzie odbyły się konsultacje indywidualne, badania przesiewowe mowy, wzroku i słuchu oraz porady dotyczące wyboru szkoły i zawodu. Dyżur pełnili psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz logopedzi. Z oferty skorzystali licznie rodzice, nauczyciele, dzieci i młodzież.
Obchodom III edycji ETŚD towarzyszyły warsztaty i spotkania dla nauczycieli, rodziców i dzieci:
• Trudności szkolne a zaburzenia emocjonalno-społeczne u dzieci – warsztaty dla rodziców i nauczycieli poprowadziła psycholog Pani Joanna Gronowska,
• Uczeń z ADHD – warsztaty dla nauczycieli poprowadziły Pani Magdalena Gawlak (psycholog) i Pani Alina Woźniak (psycholog),
• Uczeń z dysleksją w bibliotece – spotkanie z nauczycielami-bibliotekarzami poprowadziła pedagog Pani Beata Szydłowska,
• Porozmawiajmy o dysleksji – spotkanie dla nauczycieli poprowadziły Pani Beata Szydłowska z poradni i Pani Magdalena Jaskulska-Hamadi z Biblioteki Pedagogicznej,
• Urodziny Kubusia Puchatka – w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, we współpracy z Panią Ireną Hanowską, Panie Grażyna Wróblewska (Biblioteka Pedagogiczna) oraz Beata Szydłowska (Poradnia) zorganizowały spotkanie w formie warsztatów literacko-plastycznych; w zmaganiach wzięły udział dzieci ze świetlic środowiskowych.
Na zakończenie tegorocznego „Tygodnia” podjęto decyzję, że plakat autorstwa Sandry Rymarkiewicz stanowić będzie wizytówkę corocznych obchodów ETŚD.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie oraz aktywny udział w obchodach.