Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Inowrocławiu październik 2014r.

27 października zakończono w Inowrocławiu czwarte obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – Filia w Inowrocławiu oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Inowrocławiu. W ramach obchodów odbyły się zajęcia, konsultacje i ogłoszenie wyników konkursów. Nad całością obchodów czuwały Pani Magdalena Jaskulska-Hamadi z biblioteki i Pani Beata Szydłowska z poradni.
W konkursie dla klas IV-VI szkół podstawowych na Album o sławnym dyslektyku I miejsce zdobył Olaf Grykałowski ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu, II –Agata Makowska – Szkoła Podstawowa nr 6, Inowrocław, III – Patrycja Pełka ze Szkoły Podstawowej w Tupadłach. W konkursie przyznano także osiem wyróżnień, które otrzymali: Szymon Fabich, Igor Kozłowski, Jakub Kulczycki i Marta Warda (Szkoła Podstawowa nr 11, Inowrocław), Katarzyna Grabska i Wiktoria Nawrocka (Szkoła Podstawowa Integracyjna, Inowrocław), Szymon Pstrong (Szkoły Podstawowej nr 4, Inowrocław) oraz Weronika Szczupaj (Szkoła Podstawowa nr 16, Inowrocław). Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia. Nagrody ufundowane przez Prezydenta Inowrocławia i sponsorów wręczyła kierownik filii Biblioteki Pedagogicznej, Pani Anna Wójcik. Podczas uroczystości można było zapoznać się z literaturą dotyczącą dysleksji, będącą w posiadaniu Biblioteki Pedagogicznej oraz obejrzeć prace konkursowe.
W konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dyslektyczny sleeveface czyli z książką w obiektywie… odbywającego się pod Honorowym Patronatem Starosty Inowrocławskiego jury konkursowe przyznało I miejsce Katarzynie Wietrzykowskiej (ZSP nr 1, Inowrocław), II miejsce – Agacie Świerskiej (ZSP w Kobylnikach) – III miejsce oraz Karolinie Zachwiei (III LO, Inowrocław) Wyróżnienia otrzymali: Kamil Gondek (ZSP nr 3, Inowrocław), Radosław Gronostaj (ZSP nr 2, Inowrocław), Sara Przywitowska (III LO, Inowrocław) Kamil Kobuszewski (III LO, Inowrocław), Adrian Lewandowski (Szkoły Ponadgimnazjalne „Tempus”, Inowrocław), Michał Micek (III LO, Inowrocław) i Angelika Budna (ZSP 4, Inowrocław). Laureatom nagrody wręczył Starosta Inowrocławski Pan Tadeusz Majewski. Nauczyciele – opiekunowie merytoryczni otrzymali w podziękowaniu pamiątkowe dyplomy.
22 października Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu z filią w Kruszwicy zaprosiła wszystkich chętnych na „Dzień Otwarty”. Odbyły się konsultacje indywidualne ze specjalistami, badania przesiewowe mowy, wzroku i słuchu oraz porady związane z wyborem szkoły i zawodu. Dyżur pełnili psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz logopedzi.
Jak co roku w trakcie trwania ETŚD odbyły się zajęcia adresowane do środowiska:
• Metody pracy z dzieckiem z ADHD – zajęcia dla nauczycieli prowadzili psycholodzy Pani Alina Woźniak i Pani Katarzyna Śmiłowska-Kościńska.
• Trudności szkolne a zaburzenia emocjonalno-społeczne zajęcia dla rodziców i nauczycieli przeprowadziła psycholog Pani Joanna Gronowska.
• Pani Beata Szydłowska spotkała się z nauczycielami-bibliotekarzami, by wspólnie podjąć próbę zaplanowania działań mających na celu propagowanie czytelnictwa wśród uczniów z włączeniem do współpracy nauczycieli-bibliotekarzy oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Moje dziecko idzie do szkoły – w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy warsztaty dla rodziców prowadziły Pani Katarzyna Śmiłowska – Kościńska (psycholog) oraz Pani Agata Sobczak-Rakowska (pedagog-logopeda).
• Warsztaty logopedyczne dla dzieci od 2,5 r.ż. do 5 r.ż. przeprowadziła Pani Joanna Jóźwiak (logopeda).
• Abecadło Tuwima – w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Pani Irena Hanowska z Biblioteki Miejskiej, Pani Grażyna Wróblewska z Biblioteki Pedagogicznej Pani Beata Szydłowska z poradni zorganizowały warsztaty literacko-plastyczne połączone z konkursem dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Zwyciężyła druzyna z Ludziska.
• Potyczki z ortografią – zajęcia edukacyjne dla młodzieży z III LO Inowrocławiu, przeprowadziła Pani Beata Szydłowska z poradni oraz Pani Magdaleny Jaskulskiej-Hamadi z Biblioteki Pedagogicznej.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie oraz aktywny udział w obchodach.