Jak pomóc dzieciom uczyć się w domu?

Nowy, zdalny    tryb edukacji okazał   się  trudny  oraz  bardzo  wymagający  zarówno dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Problemem bywa brak kontaktu wzrokowego, informacji zwrotnej, nadmiar wymagań lub po prostu trudność w zorganizowaniu sobie warunków do nauki.

zdalne nauczanie

O co zadbać, żeby nauka w domu przebiegała sprawnie           i efektywnie?

 • Należy wyznaczyć odpowiednią przestrzeń do pracy i nauki. Zanim zacznie się lekcja: zrobić porządek na biurku/stole, wywietrzyć pokój, przygotować książki, zeszyty i przybory szkolne, zadbać o to, jak ustawić kamerkę, żeby nie pokazywać wszystkim czegoś, czego nie chce się pokazać np. bałaganu w pokoju lub rodzeństwa 🙂 Fakt, że skupiamy się na tym, co inni zobaczą, może rozpraszać i nie pomaga w skupieniu się na lekcji. Zwłaszcza nastolatki bywają wrażliwe na opinie innych, dlatego warto rozważyć włączenie opcji „rozmyte tło” w kamerce.
 • Planowanie pracy: wypisanie, zaplanowanie, co po kolei będę robić, kiedy zrobić przerwę? Ważne, aby zaplanować sobie, co konkretnie muszę zrobić zanim zrobię sobie przerwę (przerwa ma być nagrodą za efekt – konkretne zadanie wykonane oraz za zaangażowanie – zadanie wykonane dobrze). W przerwie można przejść do aktywności, którą lubimy (youtube, gra), ale przez określony czas. Nie może być, żeby przerwy w nauce trwały dłużej niż sama nauka.
 • Czas, ustalanie harmonogramu dnia, nauka o stałych godzinach w tygodniu. Narzucona teraz dyscyplina będzie skutkować systematycznością w innych dziedzinach życia w przyszłości. Rutyna jest słowem kluczowym! Zaplanowanie, co w danym czasie trzeba zrobić, wyznaczanie ram czasowych, czyli do której godziny muszę coś zrobić! Gdy ciężko się samemu zmotywować do nauki, warto wyznaczać sobie cele np. przerobienie dwóch rozdziałów, a później przerwa na muzykę, playstation itp. Należy nagradzać siebie za wykonaną pracę, naukę, zadanie. Nagrodą jest rozrywka (gry, muzyka, to co lubię i mogę w warunkach izolacji społecznej robić).
 • Jeśli jest więcej dzieci w domu, szczególnie ważne jest ustalenie harmonogramu, kto i kiedy się uczy. Są osoby, które lepiej uczą się w godzinach porannych, inne wolą naukę wieczorną. Warto brać to pod uwagę w ustalaniu harmonogramu. Z pewnością trzeba zadbać o odpowiednią dawkę snu i zachowanie odpowiedniego rytmu okołodobowego, żeby nie przestawić się z trybu dziennego na tryb nocny. Aby zmotywować się do wczesnego wstawania najlepsze pozostają tradycyjne metody czyli budzik 🙂
 • Reguły: ustalenie reguł w domu, kto i kiedy korzysta z komputera? Zasada, że gdy jest lekcja on-line wtedy należy zachowywać ciszę, można wywiesić kartkę na drzwiach, żeby nie wchodzić, bo nauczyciel prowadzi lekcję – „cisza – lekcja”.
 • Kiedy jest czas na naukę, wtedy telefon, facebook, tablet, telewizor, muzyka są wyłączone – to są dystraktory, powodują, że ucieka koncentracja, odciągają od nauki.
 • Zaplanowanie dnia, trzymanie się ram czasowych, wczesne wstawanie i aktywność fizyczna od rana powodują zwiększenie motywacji i efektywności nauki. Aby lepiej się zorganizować, można skorzystać z aplikacji planner na smartfony

Pandemia koronawirusa jest ogromnym wyzwaniem dla społeczeństwa, dla całego świata. Sytuacja jest trudna, żyjemy w stresie. Musimy jednak nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości i szukać mimo wszystko pozytywów. Po co się uczymy? Żeby zdać egzaminy, dostać się do szkół na kolejnych etapach edukacyjnych. Ale uczymy się również, bo to ma sens, bo to czego nauczę się teraz przybliża np. do studiowania kierunku, o którym się marzy. Niektóre z rzeczy, o których się dzieci uczą, są po prostu ciekawe. Nauczanie zdalne jest idealną okazją do tego, żeby uczniowie mogli zdobywać wiedzę teoretyczną w praktyce. Tutaj jest wyzwanie dla nauczycieli, żeby aktywizowali uczniów do wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Jak zmotywować dzieci młodsze do nauki, gdyż mają one duże trudności z koncentracją i motywacją ?

 

 • Jak największe wykorzystywanie wiedzy praktycznie
 • Zadawanie zadań krótkich i różnorodnych
 • W przypadku dzieci młodszych pomoc rodzica jest nie do uniknięcia
 • Jednocześnie warto dawać dzieciom szansę na jak najwięcej samodzielności, nawet niekiedy kosztem jakości i precyzji Wraz z praktyką precyzja i tak rośnie.

Co mogą zrobić rodzice?

 • Pomóc zorganizować właściwe warunki do pracy i nauki. Aktywnie uczestniczyć                  w ustaleniu harmonogramu użytkowania urządzeń cyfrowych i wyznaczania czasu na naukę. Wspierać, ale nie wyręczać.
 • Zadbać o bezpieczeństwo w sieci. Kontrolować treści i strony, z którymi dzieci mają do czynienia. Uczulić na kontakty w sieci i treści dotyczące życia osobistego ucznia i jego rodziny, którymi dzieci dzielą się w sieci.
 • Nie krytykujemy. Aby dziecko wierzyło we własne możliwości, miało zapał do pracy               i podejmowania nowych wyzwań, należy zrozumieć trudności z jakimi dziecko się boryka      i pomagać mu je przezwyciężyć. Doceniać osiągnięcia, nawet te najmniejsze.
 • Rozwijanie pasji. Dzieci chętniej uczą się tego, co je interesuje. Warto wiedzę o zainteresowaniach i pasjach wykorzystywać do motywowania do nauki. Jednocześnie należy zdać sobie sprawę z tego, że nie ze wszystkiego trzeba być prymusem!
 • Pobudzanie ogólnej motywacji. Wyjaśnienie do czego przyda się uzyskana wiedza? Edukacja jest praktyczna i czyni nasze życie łatwiejszym.
 • Kochać i akceptować, bo kochane i akceptowane dzieci lepiej radzą sobie w życiu,              są pewniejsze siebie, silniejsze i łatwiej je zmotywować do działania.

 

Artykuł zainspirowany rozmową z profesorem Tomaszem Grzybem udostępnioną przez Strefa Psyche

Marta Hejenkowska- psycholog