Materiały do ćwiczeń


Ćwiczenia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu:

Zestaw ćwiczeń dla dziecka kl. I-III (pobierz)

– załącznik nr 1 do zestawu ćwiczeń dla dziecka kl. I-III (pobierz)

– załącznik nr 2 do zestawu ćwiczeń dla dziecka kl. I-III (pobierz)

– załącznik nr 3 do zestawu ćwiczeń dla dziecka kl. I-III (pobierz)

Program kaligrafii

Ćwiczenia dla dziecka z obniżoną sprawnością grafomotoryczną

Zestaw ćwiczeń dla starszych uczniów instrukcja i przykłady do pisania z pamięci

Zestaw ćwiczeń usprawniających orientację przestrzenną (pobierz)