O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu jest placówką oświatowo-wychowawczą, wspomagającą działania rodziców, opiekunów, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych w ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży. Z racji swojej funkcji roztacza opiekę nad rodziną, udziela pomocy różnym instytucjom. Podstawowym podmiotem tych działań jest jednak dziecko z jego problemami.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych lub zaburzeń zachowania dziecka

opiniowanie i klasyfikowanie dziecka do odpowiednich form pomocy, opieki, kształcenia lub resocjalizacji

terapię i konsultacje poprzez prowadzenie różnych form terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz konsultacje i inne formy pomocy metodycznej w tym zakresie

doradzanie w zakresie problemów diagnostycznych, wychowawczych lub związanych z kierunkiem kształcenia bądź wyboru zawodu.

profilaktykę i popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej