Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO – przetwarzanie danych osobowych na podstawie ZGODY

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO – przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO – przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania UMOWY

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO – przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi