Oferta poradni w okresie zagrożenia epidemicznego

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego z dniem 30 marca 2020 r. do odwołania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Inowrocławiu pracuje w zmienionej formie.       Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców i pracowników nie prowadzi się działalności terapeutycznej w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i rodzicem, do niezbędnych ogranicza się działania diagnostyczne.

 

W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji zmieniliśmy zasady pracy, ale w dalszym ciągu jesteśmy gotowi do kontaktu, aby wspierać dzieci, młodzież, rodziców oraz pracowników szkół i przedszkoli.

Z dyżurującymi pracownikami Poradni  w Inowrocławiu można przeprowadzić konsultacje telefonicznie pod nr tel. (52)  35-92- 266 lub mailowo, e-mail: ppp-ino@o2.pl oraz w Filii w Kruszwicy pod numerem 52 35 15 418.

Wykaz adresów e-mail pracowników poradni 

 1. Jarosław Jasiński   –  jjasinski.poradnia@wp.pl
 2. Alicja Cieślak –     acieslak.poradnia@wp.pll
 3. Alina Jaszczak –   ajaszczak.poradnia@wp.pl
 4. Jadwiga Chrom  –jchrom.poradnia@wp.pl
 5. Joanna Gronowska – jgronowska.poradnia@wp.pl
 6. Krystyna Głuszkowska –  kgluszkowska.poradnia@wp.pl
 7. Barbara Andryszak –   bandryszak.poradnia@wp.pl
 8. Anna Glejzner-Trepkowska –  atrepkowska.poradnia@wp.pl
 9. Teresa Czajkowska –   tczajkowska.poradnia@wp.pl
 10. Dorota Uklejewska – duklejewska.poradnia@wp.pl
 11. Iwona Łukomska – ilukomska.poradnia@wp.pl
 12. Aldona Szczepańska – aszczepanska.poradnia@wp.pl
 13. Teresa Ślesińska-Olejnik – tolejnik.poradnia@wp.pl
 14. Anna Rybarczyk – arybarczyk.poradnia@wp.pl
 15. Lidia Paliwoda – lpaliwoda.poradnia@wp.pl
 16. Joanna Jóźwiak – jjozwiak.poradnia@wp.pl
 17. Magdalena Gawlak – mgawlak.poradnia@wp.pl
 18. Beata Humphrey – humphrey.poradnia@wp.pl
 19. Katarzyna Śmiłowska-Kościńska – kkoscinska.poradnia@wp.pl
 20. Zofia Jankowska – zjankowska.poradnia@wp.pl
 21. Joanna Saks – jsaks.poradnia@wp.pl
 22. Alina Woźniak – awozniak.poradnia@wp.pl
 23. Marta Hejenkowska – mhejenkowska.poradnia@wp.pl

 

 1. Dla rodziców:
 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
 • trudności edukacyjnych,
 • trudności wychowawczych
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem
 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
 • konsultacje logopedyczne,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii WWR niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.
 1. Dla nauczycieli:
 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
 • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej.
 • Dla uczniów:
 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • dbania o zdrowie psychiczne,
 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
 • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

 

 • Poradnia będzie wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na bazie dostarczonej dokumentacji i konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem dziecka.
 • Poradnia będzie wydawać opinie o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na bazie dostarczonej dokumentacji, wniosku, informacji o dziecku z przedszkola/szkoły oraz konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem dziecka.

Dokumentację do Poradni można dostarczyć poprzez:

 • przesyłanie pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mątewska  17,
 • 88- 100 Inowrocław Filia W Kruszwicy ul. Rybacka 20 880150 Kruszwica
 • przesyłanie na adres e-mail Poradni – Wypełnione wnioski, zeskanowane zaświadczenia lekarskie, informacje ze szkoły

Wszystkie druki obowiązujące w Poradni są dostępne na stronie www (zakładka „Wnioski”)

Zespoły Orzekające odbywać się będą  co dwa tygodnie ,najbliższy w dniu  09.04.2020 r.

W związku z dynamiczną i niecodzienną sytuacją w naszym kraju, prosimy monitorować informacje na naszej stronie internetowej. Będziemy na bieżąco powiadamiać o zmianach w pracy Poradni.