Ograniczenia w działalności poradni.

W związku z epidemią koronawirusa poradnia ogranicza swoją działalność do dnia 25 marca 2020 r.   Pilne wnioski i zgłoszenia prosimy  kierować drogą  elektroniczną.   Opinie    i orzeczenia wydane przez poradnię zostaną przekazane pocztą.