Plan dyżurów pracowników poradni od dnia 04.05.2020 r.

 

 W związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa poradnia pracuje                  w systemie dyżurów.

 • dyrektor Jarosław Jasiński  jjasinski.poradnia@wp.pl
 • wicedyrektor Alicja Cieślak acieslak.poradnia@wp.pl

Poniedziałek, godz.  8-16

 • Alina Jaszczak                            ajaszczak.poradnia@wp.pl
 • Jadwiga Chrom                          jchrom.poradnia@wp.pl
 • Joanna Gronowska                   jgronowska.poradnia@wp.pl

Wtorek, godz. 8-16

 •  Krystyna Głuszkowska               kgluszkowska.poradnia@wp.pl
 •  Barbara Andryszak                     bandryszak.poradnia@wp.pl
 •  Anna Glejzner-Trepkowska       atrepkowska.poradnia@wp.pl
 •  Alina Woźniak                              awozniak.poradnia@wp.pl
 •  Joanna Saks                                  jsaks.poradnia@wp.pl

Środa, godz. 8-16

 •   Teresa Czajkowska                     tczajkowska.poradnia@wp.pl
 •   Dorota Uklejewska                     duklejewska.poradnia@wp.pl
 •   Iwona Łukomska                         ilukomska.poradnia@wp.pl
 •   Joanna Kuta                                  jkuta.poradnia@wp.pl

Czwartek , godz. 8-16

 •    Aldona Szczepańska                   aszczepanska.poradnia@wp.pl
 •    Beata Humphrey                         b.humprey.poradnia@wp.pl
 •    Teresa Ślesińska-Olejnik           tolejnik.poradnia@wp.pl
 •    Marta Hejenkowska                   mhejenkowska.poradnia@wp.pl

Piątek, godz  8-16

 •     Anna Rybarczyk                           arybarczyk.poradnia@wp.pl
 •     Lidia Paliwoda                              lpaliwoda.poradnia@wp.pl
 •     Magdalena Gawlak                     mgawlak.poradnia@wp.pl
 •     Joanna Jóźwiak                             jjozwiak.poradnia@wp.pl
 •     Agata Sobczak, godz.  8-12        asobczak.poradnia@wp.pl

 

                                                     Filia W Kruszwicy

 

 • Zofia Jankowska         zjankowska.poradnia@wp.pl                                                     
 •  środa, godz. 8-12  
 • piątek, godz. 8-12                                                                                            

Katarzyna Śmiłowska -Kościńska        kkoscinska.poradnia@wp.pl  

 • wtorek, godz.8-12                                                                       
 • czwartek, godz 8-12

Agata Sobczak    jsobczak.poradnia@wp.pl    poniedziałek   godz. 9-13