Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznawia działalność diagnostyczną

                                                         Szanowni  Państwo!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności odbędą się wizyty            w sprawach pilnych.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników prosimy aby bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

  1. Wszelkie dokumenty nadal prosimy dostarczać pocztą tradycyjną, mailową                    lub pozostawiać w skrzynce podawczej w wejściu A do budynku.
  2. Porad i konsultacji nadal udzielamy telefonicznie i mailowo.
  3. Nie przyjmujemy nieumówionych telefonicznie klientów.
  4. Adresy e-mail do specjalistów, jak i inne dane kontaktowe znajdziecie Państwo            na naszej stronie internetowej – poradnia.inowroclaw.info