Procedura postępowania diagnostycznego w Poradni

  1. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności, itp.
  2. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne – zgodnie z analizą specjalistów poradni.
  3. Na diagnozę przyjmowane są osoby bezwzględnie zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie, w momencie umawiania na wizytę).
  4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody na warunki badania, stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
  5. Przy wejściu przez pracownika prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym.
  6. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
  7. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani                      do dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk.
  8. Badany i rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Odległość między osobą badającą, a badanym powinna wynosić 2 metry (jeżeli to możliwe).
  9. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających obecności rodzica.
  10. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzony jest telefonicznie lub online.