Publikacje


Anoreksja i bulimia – moda czy choroba?

przygotowała Teresa Czajkowska »

Nadpobudliwość psychoruchowa – informacje dla rodziców (doc) »


Studium przypadków uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – publikacja (doc) »


Przyczyny symptomy i sposoby radzenia sobie z agresją (doc) »


Dojrzałość do uczenia się matematyki (doc) »


 Nauczanie indywidualne i co dalej »