Rodzicu przygotuj swoje dziecko do szkoły

Do września zostało jeszcze dużo czasu, który warto wykorzystać, by przygotować naszego „zerówkowicza” do chwili, kiedy przekroczy po raz pierwszy progi szkoły. Rozpoczęcie nauki w szkole to dla dziecka otwarcie nowego i bardzo ważnego etapu w jego życiu. Niesie za sobą szereg zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu, środowisku. Bywa czymś ekscytującym i ciekawym, ale nierzadko powodem do niepokojów, obaw czy lęków.

Na jakie konkretnie zmiany musimy dziecko przygotować:

 1. Nauka i zachowanie w szkole będą oceniane.
 2. Dostosować się trzeba do wymagań dydaktycznych i poleceń nauczyciela.
 3. Przez 45 minut trzeba być skupionym i uważnym.
 4. Nie należy przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu lekcji i wykonywać trzeba to, co mówi on do całej klasy.
 5. Co to jest przerwa i do czego służy.
 6. Szkoła jest miejscem, gdzie dziecko samodzielnie i skutecznie musi przyswajać wiedzę.

Nauka w szkole jest zupełnie inaczej zorganizowana niż zajęcia w przedszkolu.  W ramach oswajania się dziecka i poznania szkoły, dobrą praktyką są Drzwi Otwarte Szkoły, z których warto skorzystać. Atrakcje serwowane dzieciom w tym czasie pomagają w dobrym kojarzeniu szkoły i nastawieniu do niej, a jednocześnie pomogą zaadaptować się do nowych warunków i pokonać własne obawy. Dziecko zwykle chce sprostać oczekiwaniom rodziców, nauczycieli,       a także rówieśników.

Dobrze jest nie obciążać dziecka nadmiernymi oczekiwaniami, związanymi z nauką, np.            że musi mieć same najlepsze oceny, szybko nawiązać relacje z rówieśnikami itp. Wywieranie takiej presji może doprowadzić, że szkoła będzie kojarzyć się dziecku z miejscem trudnym          i mało przyjemnym.

Dzieci, które w większości chodziły do przedszkola, mają już swoje doświadczenia związane      z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i do nich warto się odnosić w rozmowie z dzieckiem. Dobrze jest, kiedy do klasy trafiają dzieci z grupy przedszkolnej, dzięki czemu nie doświadczają one w szkole poczucia osamotnienia i totalnej zmiany.

Pomocne w przygotowaniu do pójścia do szkoły są zabawy w szkołę, podczas których dziecko wcielając się raz w rolę ucznia, raz w rolę nauczyciela, daje rodzicowi możliwość do modelowania zachowaniem dziecka w różnych sytuacjach. Rozmawiaj z dzieckiem o swoich doświadczeniach w szkole, tych dobrych i złych także, wskazując jak pokonaliśmy takie trudności.

Poniżej podaję kilka wskazówek dla rodziców, które dodatkowo pomogą w szkolnym funkcjonowaniu jego pociechy:

 • buduj w swoim dziecku poczucie własnej wartości oraz wskazuj na jego mocne strony,
 • wzmacniaj wiarę dziecka we własne możliwości i kompetencje,
 • mów o szkole prawdziwe informacje np. że chcąc wyjść z klasy należy się zgłosić, że należy używać wobec innych zwrotów grzecznościowych, że należy dzielić się przyborami szkolnymi z rówieśnikami stawiając jednak granice (że nie wszystkim się dzielimy), że należy dbać o swoje rzeczy i cudze, sprzęt szkolny,
 • wyposaż dziecko w wiedzę o sobie samym i środowisku rodzinnym: adres zamieszkania, imiona rodziców, miejsca ich pracy, itp.
 • unikaj wypowiadania przy dziecku negatywnych wypowiedzi na temat szkoły czy nauczycieli.

Szkoła jest fajna.

Dla zainteresowanych rodziców tematyką rozpoczęcia edukacji przez dziecko przedszkolne, polecam również strony:

mjakmama24.pl

tylkodlamam.pl

 

Opracowała: Aldona Szczepańska- psycholog