Rozwijanie zainteresowań dzieci

Rozwijanie zainteresowań u dzieci

Zainteresowanie to dążenie do aktywnego poznawania świata. Dla dziecka oznacza to coś, z czym utożsamia ono swoje dobre samopoczucie, dzięki czemu stanowi motywację, pobudzającą je do działań zgodnych z pragnieniami, mając możliwość wyboru.

Poniżej podaję kilka istotnych informacji, dotyczących zainteresowań u dzieci:

  • każde dziecko przejawia odmienne talenty oraz zdolności, a praca z dzieckiem powinna być nakierowana na ich odkrywanie i rozwój,
  • rozwój zainteresowań sprzyja kształtowaniu osobowości dziecka,
  • zainteresowania rozwinięte w dzieciństwie często w znaczącym stopniu wpływają na to, kim będzie ono w przyszłości,
  • w wieku przedszkolnym opieramy się głównie na zabawie, podstawowej i ulubionej formie aktywności i w oparciu o nią warto organizować sytuacje edukacyjne, sprzyjające wzbudzaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań,
  • -podczas zabaw  i zajęć z dziećmi należy uwzględniać ich emocje: zmienne, krótkotrwałe; rozwojowe możliwości związane z czasem skupienia uwagi oraz cechy wolicjonalne: wytrwałość, opanowanie, cierpliwość, itp.,

Zainteresowania mogą być : poznawcze, estetyczne, społeczne, rekreacyjne. Poniżej kilka słów o każdym.

Zainteresowania poznawcze dotyczą różnych dziedzin naszej rzeczywistości: świata roślin i zwierząt, wszechświata, motoryzacji, a także skupiają się wokół przygotowań do szkoły: grafomotoryka – kreślenie znaków graficznych, trzymanie się w liniaturze; wszechstronnej stymulacji analizatorów -stymulowaniu integracji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz myślenia logicznego               i pamięci – układanki, gry edukacyjne, puzzle, Memory itp.

Zainteresowania estetyczne dotyczą działalności plastyczno-konstrukcyjnej, szczególnie z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik plastycznych, np. malowanie dłońmi, modelowanie    w masie solnej, a także kulinarnej, kiedy same robią soki, sałatki, kanapki. Znaczącym obszarem w tym zakresie są zainteresowania muzyką, tańcem; dzieci bardzo chętnie uczą się zabaw ze śpiewem, pląsania, występowania na forum z piosenkami i wierszykami. Pomocne w rozwoju estetycznym są też przyjazdy Filharmonii do przedszkoli lub Teatrzyków.

Zainteresowania społeczne to głównie przyjmowanie przez dziecko określonych ról społecznych  w grupie, np. bycie dyżurnym, a także zapoznanie z różnymi zawodami: często zapraszani są do grup przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Lasów. Rozwój społeczny to także umiejętność funkcjonowania w grupie zgodnie z ustalonymi w niej zasadami, zgodne relacje rówieśnicze, relacje    z personelem, sprzyjające integracji w grupie społecznej.

Zainteresowania rekreacyjne dotyczą form spędzania wolnego czasu i oznaczają się wielką różnorodnością i uzależnione są w dużej mierze od środowiska rodzinnego, zainteresowań rodziców. Mogą to być zainteresowania sportowe, kolekcjonerskie, komputerowe itp.

Z uwagi na fakt nietrwałości zainteresowań dzieci dobrze jest pielęgnować je na samym początku, stwarzając odpowiednie warunki do ich rozwoju poprzez zachętę, dyskretny doping, pochwałę. Dziecko nie może mieć zbyt wielu zainteresowań, ale ważne jest, by mogło swobodnie eksplorować otoczenie, angażując wiele zmysłów i aby były poparte uzdolnieniami, jakie przejawia dziecko. Mogą to być zdolności manualne – rozwijać będą zainteresowania plastyczne; dobry słuch i poczucie rytmu – będą rozwijać zainteresowania muzyczne; dobrze rozwinięta motoryka i koordynacja ruchowa – będą rozwijać zainteresowania sportowe.

Świadomość dziecka swoich mocnych stron jest istotna w budowaniu pozytywnej samooceny.

Okres dzieciństwa powinien być maksymalnie wykorzystany do rozwijania zainteresowań dlatego  zachęcamy rodziców i opiekunów, by w tym nie żałowali czasu, uwagi, pomysłów. Zasiane  w pociechę ziarno zainteresowania przyniesie w przyszłości owoc, z którego będziecie państwo dumni.

 

Opracowały: Aldona Szczepańska- psycholog