Tematyka zajęć w roku szkolnym 2016/2017

 

Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze do skorzystania z oferty naszej poradni. Skierowana ona jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz dzieci i młodzieży. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

Tematyka zajęć prowadzonych na terenie poradni i placówek oświatowo-wychowawczych – oferta poradni w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numery kontaktowe

Andryszak   Barbara  52 3592282

Chorążewska   Tamara 52 3592272Jadwiga Chrom  52 3592281

Czajkowska  Teresa 52  3592278

Derwich   Anna 52 359-22-80

Gawlak  Magdalena 52 359-278

Glejzner-Trepkowska  Anna 52 3592272

Głuszkowska  Anna 52 3592279

Głuszkowska Krystyna 52 359-22-83

Gronowska  Joanna 52 359-22 76

Jankowska Zofia 52 3515418

Jasiński  Jarosław 52 35922-83

Jaszczak  Alina 52 3592279

Jóźwiak Joanna 52 3592275

Kowalczyk  Agnieszka 52 359-22-80

Krykwińska Beata 52 3592273

Paliwoda Lidia 52 359-22-81

Rabazińska Agnieszka 52 359 22 74

Rybarczyk  Anna 52 359 22 74

Szczepańska  Aldona 72

Szydłowska  Beata 52 3592277

Ślesińska-Olejnik  Teresa 52 3592282

Śmiłowska-Kościńska Katarzyna 52 3515418

Uklejewska Dorota 52 3592280

Woźniak  Alina 52 3592276

Wróbel Ewa 52 3592270