Warsztaty dla rodziców

WARSZTATY DLA RODZICÓW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

 „NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA U DZIECI”

Zapraszamy na warsztaty rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, u których można zaobserwować objawy nadpobudliwości psychoruchowej:

– zaburzenia koncentracji uwagi,

– nadruchliwość,

– impulsywność.

Zajęcia są przeznaczone dla rodziców dzieci ze stwierdzonym ADHD i tych, u których istnieje podejrzenie tego zaburzenia. Podczas zajęć zostaną omówione objawy nadpobudliwości i sposoby metody radzenia sobie   z nimi.

Odbędą się trzy spotkania, przeznaczone dla rodziców (mile widziani oboje rodzice) –                 w terminach: 18.10, 25.10 i 8.11.2017 r., w godzinach: 15.30-17.30.

Zapraszamy do sali 129 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17.

Zajęcia poprowadzą psycholodzy: Magdalena Gawlak i Alina Woźniak.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52/35 92 266, do dnia: 13.10.2017 r.  Ilość miejsc jest ograniczona. Zajęcia są bezpłatne.