Warsztaty socjoterpeutyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu zaprasza chętne dzieci do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych w roku szkolnym 2016/2017. Oferta skierowana jest do uczniów klas IV – VI i ich rodziców.

Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są do dzieci, które mają problemy w emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu (np. dzieci z niską samooceną, nieśmiałe,  nie radzące sobie z własnymi emocjami, mające problemy w kontaktach rówieśniczych).

Zajęcia odbywają się na terenie Poradni raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Obejmują 8 grupowych spotkań terapeutycznych (w tym jedno spotkanie z rodzicami). Czas trwania – około 90 minut.  Grupy składają się maksymalnie z 10 osób. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów.

Czas trwania zajęć  listopad – grudzień 2016r.

Pobierz zgłoszenie – zgłoszenie na socjoterapie

 

Zapisy na załączonym druku należy dostarczyć do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu do dnia 20.10.2016r.

 

 

                                                                                                          ZAPRASZAMY                                                                                                     mgr Tamara Chorążewska                                                                                                                         mgr Katarzyna Kościńska