Wnioski

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgłoszenie dziecka do poradni [.doc]

Kwestionariusz dla ucznia [.doc]

Informacje na temat ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu [.doc]

 Zaświadczenie o stanie zdrowia

Karta badania pediatrycznego – w przypadku starania się o wczesne wspomaganie rozwoju

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy [.doc]

Opinia o dziecku uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekającego

Zgłoszenie na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Zaświadczenie lekarskie do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Opinia dotycząca zindywidualizowanej ścieżki kształcenie – dla nauczyciela

Шаблони аплікацій українською мовою:

Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти

Заявление о принятии решения о необходимости специального образования