Zadania

Specjalizacja pracy oraz rejon działania pracowników merytorycznych

Pracownik
Specjalizacja (nie podlega   rejonizacji)        Rejon działania
Alicja Cieślak

 

Alina Woźniak
psycholog

 • przewodnicząca Zespołu Orzekającego
 • kierownik filii w Kruszwicy
 • konsultacje dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
placówki oświatowo-wychowawcze w Gminie Kruszwica

 

SP: Góra, Jaksice, Orłowo, Turzany, Gimnazjum w Sławęcinku, ZSP nr 1 w Inowrocławiu

Dorota Uklejewska
pedagog
 • dzieci i młodzież słabosłyszący i niesłyszący
 • autyzm
 • uczniowie zdolni
Joanna Kuta
psycholog
 • psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży
ZS Katolickich Inowrocław
SP Janikowo
Gimnazjum Janikowo
II LO w Inowrocławiu
Beata Szydłowska pedagog
 • terapia dla dzieci z ryzykiem dysleksji (6-10 r.ż.) i ze specyficznymi trudnościami  w czytaniu i pisaniu
Magdalena Gawlak
psycholog
 • psychoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
 • poradnictwo dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowych
SP nr 16 Inowrocław
Gmina Dąbrowa Biskupia, ZSP nr 5 Inowrocław
Joanna Jóźwiak
pedagog – logopeda
 • indywidualna i grupowa terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • badania i terapia logopedyczna
 • profilaktyka niedostosowania społecznego      i uzależnień
 • zajęcia warsztatowe na temat HIV/AIDS dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnaqzjalnych,
 • szkolenie rad pedagogicznych szkół „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji
 • instruktor programu „Szkolna Interwencja profilaktyczna”
OHP, Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu
Aldona Szczepańska
psycholog
 • dzieci i młodzież słabosłyszący i niesłyszący
 • autyzm
 • uczniowie zdolni
SP nr 4 Inowrocław
Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego Inowrocław, Dzieci z wadą słuchu  z terenu powiatu inowrocławskiego
Jarosław Jasiński
pedagog
 • problematyka agresji
 • realizacja Treningu Zastępowania Agresji (ART)
Joanna Gronowska
psycholog
 • psychoterapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży
 • autyzm

 

 

SP nr 10 Inowrocław
OWDiR w Inowrocławiu z Filią w Gniewkowie
Gmina Rojewo – wszystkie                   placówki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Tempus”
Alina Jaszczak
pedagog
 • profilaktyka niedostosowania społecznego      i uzależnień
 • zajęcia warsztatowe na temat HIV/AIDS dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnaqzjalnych,
 • szkolenie rad pedagogicznych szkół „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji”.
 • instruktor programu „Szkolna Interwencja profilaktyczna”,
 • autyzm
Anna Rybarczyk
psycholog
 • pomoc rodzinie z problemem alkoholowym
 • doradztwo w sprawach wyboru zawodu i kierunku kształcenia (indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizujące)
 • opiniowanie w sprawach przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych uczniów z problemami zdrowotnymi
SP nr 6 Inowrocław
Gim. nr 1 Inowrocław
ZSP nr 4 Inowrocław
Ewa Wróbel
pedagog
 • doradztwo w sprawach wyboru zawodu i kierunku kształcenia (indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizujące)
 • opiniowanie w sprawach przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych uczniów z problemami zdrowotnymi
Eliza Korzeniewska-Pietrzak
psycholog
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży
 • diagnozowanie dzieci od urodzenia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole
SP nr 2 Inowrocław, Przedszkole nr 4, 14, „Piastuś”, Inowrocław,  dzieci z gminy Pakość, Złotniki Kujawskie, Gniewkowo, Inowrocław (w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka), Niepubliczne
Lidia Paliwoda
pedagog
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • autyzm
 • dzieci i młodzież niesłyszące i słabo słyszące
 • diagnozowanie dzieci od urodzenia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole
Teresa Czajkowska
psycholog
 • praca systemowa z rodziną
 • żałoba w rodzinie
 • przemoc w rodzinie
 • problemy wychowawcze
Gim. nr 3 Inowrocław
Gim. nr 4 Inowrocław
III LO Inowrocław
SP nr 11 Inowrocław
Gmina Złotniki Kujawskie – wszystkie szkoły
Tamara Chorążewska-Andryszak
pedagog-logopeda
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
Agnieszka Błachocińska
psycholog
 • autyzm
 • psychoterapia indywidualna dla młodzieży
SP nr 9 Inowrocław
ZSP nr 2 Inowrocław
SP Broniewice
SP Ludzisko
SP Kołodziejewo
Szkoły podstawowe w gmin.         Gniewkowo
Gimnazjum Żalinowo
ZSP nr 3 Inowrocław
Jadwiga Chrom
pedagog
 • problematyka agresji
 • realizacja Treningu Zastępowania Agresji (ART)
 • realizacja programu profilaktycznego  „Znajdź właściwe rozwiązanie” (od IV kl. Sp. do I Gim)
Beata Krykwińska
psycholog
 • uczniowie słabo widzący, niewidomi,
 • indywidualna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
I LO Inowrocław
ZSP Kościelec
Gmina Pakość- wszystkie placówki, Akademia Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu
Teresa Ślesińska-Olejnik
pedagog
 • dzieci i młodzież słabo widzący, niewidomi,
 • indywidualna terapia dla dzieci dyslektycznych
Anna Glejzner-Trepkowska
psycholog
 • zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii dla młodzieży
 • terapia uzależnień dla młodzieży
 • warsztaty dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych
 • autyzm
SP Gniewkowo, Gimnazjum Gniewkowo,     ZS Gniewkowo, Gimnazjum nr 2 Inowrocław
Krystyna Głuszkowska
pedagog
 • dzieci i młodzież niesłysząca          i słabo słysząca
 • terapia pedagogiczna
Kamila Drużyńska
psycholog
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju   dziecka
 • dzieci i młodzież niesłysząca i słabo słysząca
 • warsztaty dla nauczycieli i rodziców dzieci przedszkolnych
 • diagnozowanie dzieci od urodzenia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole
Przedszkola nr 2, 20 Inowrocław Przedszkole „Miś” Żłobek „Bajka” ZSI Inowrocław Przedszkola z gmin: Janikowo, Rojewo, Dąbrowa Biskupia – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka CKU
Barbara Andryszak
pedagog-logopeda
 • badania i terapia logopedyczna
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka
 • diagnozowanie dzieci od urodzenia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole
FILIA W KRUSZWICY
Zofia Jankowska
pedagog
– zajęcia wspomagające rozwój dziecka 6-letniego metodą origami, P. Dennisona, V.Sherborne
– indywidualna terapia pedagogiczna
Przedszkola: nr 1, nr 3 Kruszwica
Szkoły podstawowe: nr 1, nr 2 Kruszwica, Polanowice, Sławsk Wielki, Sukowy,   Tupadły, Wola Wapowska, Chełmce, Racice, Rusinowo, Gimnazjum nr 1, nr 2 Kruszwica, nr 3 Bachorce LO Kruszwica SP Chełmce ZSP Kobylniki ZSP Kruszwica
Katarzyna Śmiłowska -Kościńska
psycholog
– terapia zaburzeń emocjonalnych – -terapia w zakresie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
Agata Sobczak
pedagog-logopeda
– badania i terapia logopedyczna
– autyzm