Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Informujemy, że są jeszcze 4 wolne miejsca na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci z klas IV – VI. Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław do 31.01.2018r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność wpływu zgłoszenia.

Zgłoszenia należy składać na wypełnionym druku, który dostępny jest w sekretariacie Poradni.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 08.02.2018r.

Osoby do kontaktu:

Tamara Chorążewska-Andryszak – pedagog tel. 52 359 22 77

Katarzyna Śmiłowska-Kościńska – psycholog tel. 52 351 54 18

zgłoszenie na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – pobierz