Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy!

Informujemy, że rozpoczął się nabór na V edycję zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów klas IV – VI oraz klas VII – VIII szkół podstawowych. Rozpoczęcie zajęć z danego przedziału klasowego w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będzie uzależnione od liczby zgłoszeń.

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży, które mają problemy w emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu (np. uczniów z niską samooceną, nieśmiałe, nieradzące sobie z własnymi emocjami, mające problemy w kontaktach rówieśniczych).

Zajęcia odbywają się na terenie Poradni raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Obejmują 8 grupowych spotkań terapeutycznych (w tym jedno spotkanie z rodzicami). Czas trwania – 90 minut.  Grupy składają się maksymalnie z 10 osób. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia, który jest dostępny w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu p.118 lub na stronie internetowej www.poradnia.inowroclaw.info – zakładka wnioski.

Zgłoszenia należy składać do dnia 26.09.2018r. w sekretariacie Poradni.

Zapraszamy

Tamara Chorążewska – Andryszak – pedagog

Katarzyna Śmiłowska – Kościńska – psycholog