Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że trwa nabór na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018.

Zajęcia adresowane są do dzieci, które mają problemy w emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu (np. dzieci z niską samooceną, nieśmiałe, nie radzące sobie z własnymi emocjami, mające problemy w kontaktach rówieśniczych).

Zajęcia odbywają się na terenie Poradni raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Obejmują 8 grupowych spotkań terapeutycznych (w tym jedno spotkanie z rodzicami). Czas trwania – około 90 minut.  Grupy składają się maksymalnie z 10 osób. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie dzieci w sekretariacie Poradni (druk zgłoszenia dostępny w sekretariacie) do dnia 20.10.2017r.

Ostateczna kwalifikacja na zajęcia odbywać się będzie po konsultacjach ze specjalistami, na które będą Państwo zapraszani.

Zapraszamy!

Tamara Chorążewska – Andryszak

Katarzyna Śmiłowska – Kościńska