Zajęcia socjoterapeutyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu zaprasza do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych w roku szkolnym 2016/2017. Oferta skierowana jest do uczniów klas I – III gimnazjum.

Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są do uczniów, którzy mają problemy w emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu (np. dzieci z niską samooceną, nieśmiałe,   nie radzące sobie z własnymi emocjami, mające problemy w kontaktach rówieśniczych).

 

Zajęcia odbywają się na terenie Poradni raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Obejmują 6 grupowych spotkań terapeutycznych (w tym jedno spotkanie z rodzicami) trwających około 90 minut.  Grupy składają się maksymalnie z 10 osób. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów pedagoga Tamarę Chorążewską i psychologa Katarzynę Śmiłowską – Kościńską.

Czas trwania zajęć  marzec – kwiecień 2017r.

Zapisy na załączonym druku należy dostarczyć do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu do dnia 24.02.2017r.

 

                                                                                                          ZAPRASZAMY

mgr Tamara Chorążewska

mgr Katarzyna Śmiłowska – Kościńska

 

Zgłoszenie dziecka na socjoterapię [.doc]