Zawiadomienie o zmianie adresu poradni

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2021r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu zmienia adres siedziby z dotychczasowego na: ul. Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław. Pomieszczenia poradni znajdować się będą na III i IV piętrze.

Jednocześnie zawiadamiamy, że obecny adres mailowy nie ulega zmianie. Nastąpi zmiana numerów telefonów do dyrekcji,  sekretariatu oraz pracowników  poradni, co zostanie ustalone i podane do widomości w późniejszym terminie. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji od dnia 01.09.2021 r. pod nowy adres poradni.