Zmiana organizacji pracy poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Inowrocławiu informuje, że w związku                 z zagrożeniem epidemicznym od poniedziałku 19 października 2020 r. do odwołania wnioski  i zgłoszenia można będzie składać drogą e-mail na adres ppp-ino@o2.pl , za pośrednictwem poczty lub za pomocą skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu B        do budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Mątewskiej 17.

         Natomiast ze względu na ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów interesantów z pracownikami poradni, nie będzie możliwości składania wniosków osobiście w sekretariacie poradni.

         Badania pedagogiczne i psychologiczne dzieci i młodzieży odbywać się będą po uprzednim zaproszeniu telefonicznym przez pracownika poradni.